Åkarpsgården Angus

cow_right_face 21

Angus har funnits på Åkarpsgården sedan 2015. De första tre kvigorna köptes från Per Persson, Stehag Angus. Linjerna som vi fastnade för var Bonnie, Grace och Red Miss Freya och det är fortfarande de enda mödernelinjer vi har. Tullamore av Sjövången är den stamtjur vi använt framförallt i vår avel. Tullamore var en fantastisk och komplett individ.
Välkommen in bland vår virtuella angusbesättning!

Till salu

Tjurar födda 2021

2110 Classic av Åkarpsgården
Classic tror vi utvecklas till en väldigt komplett tjur. Vi tror mycket på kombinationen Tullamore av Sjövången och 1333 Bonnie av Stehag.

2107 Champagne av Åkarpsgården
En otroligt snäll och rejäl tjur. A-team är efter en ET-tjur och modern 1902 Bonnie av Åkarpsgården bär på gener med mycket mjölk.

Tjurar födda 2022

2203 Dumle av Åkarpsgården
Dumle kombinerar det bästa från våra röda och svarta linjer. En kombination som vi tror mycket på.

2207 Dimple av Åkarpsgården
Den sista tjurkalven efter Tullamore. Mor är 1333 Bonnie av Åkarpsgården, en fantastiskt komplett ko.
2110 Classic av Åkarpsgården får illustrera sin lillebror tills nya foton är tagna.

Såld
2208 Dumbo av Åkarpsgården
Far Baen av Fyledala ser ut att ge välmusklade avkommor.

2211 Red Dacke av Åkarpsgården
Morfar Red T2 av Åbuen var årets HIT tjur 2019 en otroligt bra förärvare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *