Åkarpsgården

Tjänster

-Betongbilning.
-Markarbete.
-Utgödsling av djupströbädd.
Utföres med Bobcat.

-Uthyrning av Cuttingmaskin. 1 250 kr/heldag (fritt antal ekipage) exkl flyttning. 120 kr/heldag (enskilda ekipage). Flyttning ingår ej i dessa priser.

Välkommen med din förfrågan!