Åkarpsgården

Öppen Gård uppmärksammat i NSK

Här hittar ni en artikel om vårt evenemang den första oktober:

http://www.nsk.se/2017/09/28/de-oppnar-sin-gard-for-att-visa-upp-sitt-arbete/

/ My