Åkarpsgården

Åkarpsgården

Välkommen!

Åkarpsgården är belägen i den vackra mellanskånska skogsbygden, ca 1,5 mil söder om Hässleholm, inte långt från den gamla industriorten Sösdala. Här bedrivs idag nötproduktion i mindre skala och vi har även hästar, vilka vi använder i det dagliga arbetet med boskapen, samt höns och hundar.
Vår förhoppning och plan är att driva gården vidare i samma anda som de förra ägarna Roland och Birgitta Bengtsson, där man värnar om miljö, kulturlandskap och djuren, i sin produktion!

Följ oss gärna på Facebook för att alltid få senaste nytt.

Återigen varmt välkommen till vår plats på nätet, besök oss gärna även i verkligheten!
Stefan, My och Matilda